Cuong Lu in Managementteam
'Zenleraar: leren loslaten maakt je een betere leider', Managementteam.nl