Opleiding Boeddhistische Psychologie

3-jarig intensief verdiepingsprogramma

Boeddhistische Psychologie heeft zijn oorsprong in de Boeddha. Na zijn verlichting had Boeddha diepe inzichten in hoe ons bewustzijn werkt. In de afgelopen 25 eeuwen zijn er grote boeddhistische leraren geweest die deze inzichten verder ontwikkeld hebben. Sommige van deze leraren herkennen wij in het westen eerder als filosofen, anderen meer als psychologen. Er zijn ook boeddhistische leraren die hele heldere begeleiding hebben ontwikkeld om deze inzichten in alledaagse situaties te kunnen integreren.

Vasubandhu, die in de vierde eeuw leefde heeft samen met zijn halfbroer Asanga de basis gelegd voor een zeer moderne boeddhistische psychologie. Die is voor ons bijzonder toegankelijk. Zijn werk heeft voortzetting gekregen in het Westen. Thich Nhat Hanh is een expert op dit gebied en heeft op grond van zijn inzicht over boeddhistische psychologie “mindfulness” in het Westen neergezet. Cuong Lu is een opvolger van hem. Hij helpt ons toegang te krijgen tot de werken van Vasubandhu en andere boeddhistische psychologen en deze inzichten op een begrijpelijke wijze te kunnen toepassen.

Nāgārjuna leefde tussen circa 150 en 250 en was de grondlegger van de Madhyamaka (Middenweg) school. Zijn inzicht en vertaling van Sunyata (Leegte), vrij zijn van de dualistische extremen, is zo helder en zo breed dat zijn tijdgenoten hem de tweede Boeddha noemden. Zijn filosofie over Leegte heeft niet alleen Zen, maar alle stromingen in het boeddhisme de diepte teruggegeven die ze nodig hadden om authentiek te kunnen zijn. In het onderricht van Cuong Lu staat de positie van de Leegte centraal. Vanuit Leegte geeft Cuong Lu een non-dualistische boeddhistische uitleg die vrij is van goed en kwaad, waardoor het innerlijke strijden gestopt kan worden.

Vasubandhu en Nāgārjuna vertegenwoordigen twee verschillende manieren om Nirvana te bereiken. Vasubandhu koos voor psychologie met het bestuderen van de werking van de geest om uiteindelijk met inzicht gelukkig en vrij te kunnen zijn. Nagarjuna koos voor filosofie waardoor we een stabiele, non-dualistische grond hebben voor het toepassen van het boeddhisme in alles wat we in ons leven doen. Vasubandhu en Nagarjuna hebben zeer waardevolle werken achtergelaten die voor ons de moeite waard zijn om te bestuderen zodat we hun inzichten in ons dagelijks leven kunnen toepassen.

Deze opleiding biedt de deelnemer een theoretisch en praktisch programma om boeddhistische psychologie toe te passen in het dagelijks leven, zowel beroepsmatig als privé. Het gestructureerde en interactieve programma ondersteunt de innerlijke groei van de deelnemer en reikt methodes aan om:

 • De werkingen van bewustzijn te herkennen
 • De trauma’s en langdurige gewoontes die lijden in stand houden te bevrijden
 • Inzichten te ontdekken om geluk in het doen, spreken en denken te ervaren

Doelgroep

Boeddhisten, coaches, mindfulness-trainers, therapeuten, psychologen, psychiaters en alle mensen die de werkingen van het bewustzijn dieper willen begrijpen.

Kenmerken van de opleiding

 • Er zijn geen vereisten qua vooropleiding.
 • De opleiding beslaat 3 studiejaren: het basisjaar, het verdiepingsjaar en het vrijheidsjaar.
 • Ieder jaar komen we 9 weekenden bij elkaar.
 • Verder zal je naar schatting zo'n 30 uur per maand besteden aan theoretische oefeningen (zoals lezen en schrijven). Dit zal verschillen van persoon tot persoon.
 • Cuong Lu zal buiten de weekenden ook beschikbaar zijn om jouw persoonlijke begrip, toepassing en transformatie te ondersteunen.
 • De afronding van de 3-jarige opleiding is een 1-op-1 gesprek met Cuong Lu zodat hij een officiële erkenning aan je begrip en vrijheid kan geven. In plaats van dit 1-op-1 gesprek mag er ook een afstudeerscriptie ingeleverd worden.
 • Cursisten die de opleiding hebben voltooid worden erkend met een certificaat. Het certificaat van Mind Only is, anders dan bij andere opleidingen, een bewijs van alles wat je hebt kunnen loslaten, in plaats van wat je hebt kunnen opslaan.

Voorwaarden voor deelname

 • Om de stof van de opleiding te begrijpen is een ononderbroken oefening nodig. Je krijgt inzichten aangereikt om voortdurend in je dagelijks leven de werkingen van je bewustzijn waar te nemen. Er is dan geen grens tussen formele en informele oefeningen.
 • Er mag per jaar maximaal 1 weekend gemist worden, en alleen bij een zwaarwegende reden. Je wordt dan gevraagd om de stof in te halen met behulp van audio-bestanden.
 • Je schrijft je steeds voor een jaar in en kunt na ieder jaar beslissen of je het volgende jaar verder wilt. Een certificaat krijg je alleen na het afronden van de driejarige opleiding.
 • Mind Only kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verwondingen of ziektes die ontstaan tijdens de weekenden.

De data van de weekenden, per groep

Elk weekend duurt van zaterdag 9:00u tot zondag 16:00u.

Locatie

ISVW
Dodeweg 8
3832 RD LEUSDEN

USVW-1
USVW-2
USVW-3
USVW-4

Aanmelding

Er start een nieuwe groep in oktober 2020. Voor meer informatie en aanmelding, klik de grote blauwe knop bovenaan deze pagina.