Driejarig boeddhistische psychologie

Een mind-opleiding

Mind is alles. Mind is lichaam en geest. Dat is de kern van het onderricht van de 4de eeuwse boeddhistische monnik Vasubandhu. Vasubandhu is een meester in boeddhistische psychologie. Zijn beschrijving van mind is zo precies dat het tot op heden nog steeds een excellente wetenschappelijke beschrijving is van mind. Hij heeft door zijn boeddhistische beoefening ontdekt dat alles mind is: vijñanamatra (Sanskriet). Of in het Engels: Mind Only.

Mind produceert illusies. Kunnen we mind niet zien, dan kunnen we zijn werkingen niet volgen. We zijn vaak slachtoffers van onze illusies, zonder dat te beseffen. We lijden, omdat we onze mind niet kennen. We zoeken naar objecten die mind als geluk vast kan houden. We kijken naar ons verleden, heden en toekomst, en geloven dat ze waar zijn. Mind is een doolhof, een doolhof dat elke dag invloed heeft op ons denken, spreken en doen. Kunnen we mind niet ontcijferen, dan kunnen we niet echt vrij zijn.

Het onderricht van Vasubandhu heeft zijn oorsprong in de Boeddha. De Boeddha leefde in de 5deeeuw B.C. Na een lange zoektocht van zeven jaar, heeft hij eindelijk de grote Verlichting bereikt. Hij heeft daardoor het bestaan, ontstaan en uitdoven, inclusief het uitdoven van alles, kunnen zien. Hij kon dus ook het bestaan, ontstaan en uitdoven, evenals de weg tot het uitdoven van mind, duidelijk zien en verwoorden. Zijn Leer is tot op de dag van vandaag een grote inspiratie en verwijzing voor alle mensen die de weg van spiritualiteit willen bewandelen.

Vasubandhu werd niet alleen geïnspireerd door de Boeddha. Hij werd ook geïnspireerd door de grootste boeddhistische filosoof die in de 2de eeuw leefde: Nagarjuna. Nagarjuna was een zeer bijzondere geleerde en beoefenaar. In zijn onderricht benadrukte hij de rol van Sunyata (Leegte). Volgens Nagarjuna is alles leeg. Alles is zo leeg, dat we geen enkele realiteit met een concept kunnen benoemen. Het ik is leeg. De ander is leeg. Geboorte is leeg. Mind is leeg. Vasubandhu beweert alles is mind. En Nagarjuna beweert alles is leeg.

Het lijkt erop dat ze het niet met elkaar eens zijn. Maar als je Vasubandhu goed bestudeert, zie je dat Vasubandhu ons stap voor stap begeleidt om te kunnen zien dat alle manifestaties van mind uiteindelijk leeg zijn. Dankzij de leegte van mind, zijn we in staat om de gelijkwaardigheid van alle mind-formaties te zien, te zien dat ze alle leeg zijn.

Mind Only is een opleidingsinstituut dat instructies en begeleiding geeft aan deelnemers om mind te kunnen begrijpen. Bij Mind Only wordt het onderricht op een heldere manier uitgelegd. Maar wat deze opleiding zo bijzonder maakt, is de toepassing van ons inzicht. Mind Only geeft ons concrete aanwijzingen om onze mind in het dagelijkse leven op een liefdevolle wijze te observeren en te transformeren.

De studenten van Mind Only ervaren tijdens de opleiding een diepe verbinding met de andere studenten. Dat gebeurt wanneer we onze mind begrijpen en het verkeerde beeld dat we over onszelf hebben, los kunnen laten. Begrijpen we mind, dan begrijpen we onszelf; dan kunnen we onszelf bevrijden uit de gevangenis van mind en in verbinding gaan met andere mensen, met het leven.

Mind Only wordt door studenten ervaren als een nieuw thuis. Thuis is een plek waar geluk en lijden volledig geaccepteerd worden, er helemaal mogen zijn. Geluk heeft een zeer bijzondere plek in de opleiding. We leren geluk te herkennen en te voeden. Maar bij Mind Only ontkennen we lijden niet. Bij Mind Only wordt lijden gezien. Bij Mind Only zien we niet alleen de aanwezigheid van lijden, maar ook het ontstaan en het uitdoven ervan. Mind Only wijst een weg aan om het uitdoven van lijden mogelijk te maken.

Een ander zeer belangrijk aspect van Mind Only is, dat het ons niet leert om de waarheid te ontdekken, maar juist om vrij te kunnen zijn van de waarheid. Er los van zijn, daar gaat het om. Niets vasthouden. Cuong Lu heeft vaak gezegd: “De Dharma (de Leer van de Boeddha) leert je niet de waarheid. Het helpt je om vrij te zijn van de waarheid.” In Mind Only laten we steeds meer van onze waarheden gaan. We worden steeds lichter. Onze mind wordt steeds leger. Mind is leeg. Dat inzicht wordt toegepast bij Mind Only en geeft ons lichtheid en vrijheid.

Mind Only is de eerste internationale opleiding over mind. Hier laten we zien wat mind eigenlijk is. We zullen ervaren dat mind altijd een illusie van continuïteit geeft. Het beeld van continuïteit bedekt ons inzicht, waardoor we een verkeerd beeld hebben over onszelf en over het leven. Vrij van de gevangenis van mind, zullen we ons ware thuis ontdekken. We komen dichter bij onszelf dan ooit. We kunnen onze diep gekoesterde pijn en lijden laten gaan. We raken het geluk aan dat er is, in het leven en in ieder van ons.

Basisjaar

Algemeen

In het eerste jaar van boeddhistische psychologie gaan we de relatie tussen bewustzijn (vijñana) en het ik (atma) bestuderen. Waar bewustzijn is, daar is een beeld over het ik. Bewustzijn hindert je daarom om alle verschijnselen echt te kunnen zien. We zien alles via een ik-beeld. We denken dat we die ander kunnen zien, maar we zien eigenlijk onszelf in die ander zonder dat te beseffen.

Inzicht is mogelijk wanneer we de relatie tussen bewustzijn en ik-beeld kunnen begrijpen. Maar wat is bewustzijn eigenlijk? In. Boeddhistische psychologie wordt bewustzijn in details beschreven. Het gaat niet echt om één bewustzijn. We hebben in totaal acht aspecten van bewustzijn. Ieder aspect van het bewustzijn heeft een eigenwaardige functie die we in dit tot de diepte gaan bestuderen.

Bewustzijn heeft 51 mentale formaties. Ieder emotie is een manifestatie van je bewustzijn. Alle emoties hebben eigenlijk hetzelfde wortel: bewustzijn. Van liefde tot boosheid, ze zijn allemaal goed bewaard in je bewustzijn of wortel-bewustzijn (mūlavijñana). Het goed begrijpen van deze 51 mentale formaties helpt ons om de gelijkwaardigheid van alle emoties te kunnen zien.

Leerdoelen

 • De capaciteit ontwikkelen om mind en zijn activiteiten te herkennen.
 • De capaciteit ontwikkelen om te zien dat lijden, angst en begeerte activiteiten zijn van mind. En om deze mind-activiteiten tot rust te kunnen brengen.
 • Het begrijpen van de acht aspecten van bewustzijn, zoals beschreven door Vasubandhu.
 • De filosofie van Nagarjuna begrijpen en kunnen toepassen in het dagelijkse leven.
 • Uit eigen inzicht zien dat mind altijd bedekt is door het eigen ik-beeld.
 • Kunnen inzien dat mind de illusie geeft dat alles een continuïteit heeft.
 • De natuur van mind kunnen zien en daardoor vrij kunnen zijn van de mind-gevangenis.
 • De ware identiteit van jezelf ontdekken.
 • De lang gekoesterde pijn en lijden ontdekken en los kunnen laten.
 • Ons meer bewust zijn van wat we denken, spreken en doen.
 • De capaciteit ontwikkelen om inzicht, geluk en rust in het dagelijkse leven aan te raken.

Programma

Het basisjaar bestaat uit 288 uur op school studeren. Thuis zal de student 360 praktijkuur hebben (zoals lezen en schrijven); dit zal wel verschillen van persoon tot persoon.

Basisjaar bestaat uit 18 studiedagen van 9:00 tot 17:00:

 • 36 lezingen van 45 minuten;
 • 18 discussie sessies van 90 minuten;
 • 18 vraag en antwoord sessies met de leraar;
 • 18 stilte sessies van 60 minuten.

Verder passen we bij Mind Only de volgende inzichten bij het onderrichten:

 • Iedere student krijgt een 10 voordat hij zijn werkstuk inlevert. Hij levert zijn werkstuk in om zijn 10 te laten zien.
 • Iedere student komt met zijn inzicht naar de opleiding toe. Zijn inzicht wordt door de leraar ontdekt en aangeraakt, en komt daardoor tot leven.
 • De opleiding is bedoeld om te leren je kennis te laten gaan. Door je kennis te laten gaan, kom je steeds dichter bij je inzicht.
 • Iedere student behoort zijn inzicht toe te passen, in de klas, maar vooral ook in zijn natuurlijke omgeving, thuis en op het werk.
 • Iedere student zal een speciale verbinding ervaren met het leven, met de leraren en studenten, met mensen die hem gelukkig maken en ook met mensen die hem lijden bezorgen.
 • De lessen in de opleiding worden aan iedere student op maat geleverd. Iedere student krijgt het idee alsof de les helemaal voor hem ontwikkeld wordt.

Voorwaarden voor deelname

Er zijn geen vereisten qua vooropleiding.

 • Om het onderricht van Mind Only te begrijpen en ook de gewenste resultaten te behalen is een ononderbroken oefening nodig. Je krijgt inzichten aangereikt om voortdurend in je dagelijkse leven de werkingen van je bewustzijn waar te nemen. Er is dan geen grens tussen formele en informele oefeningen. (En het bijzondere is dat je daar niets voor hoeft te doen, het gaat gewoon vanzelf.)
 • Er mag per jaar maximaal 1 weekend gemist worden, en alleen bij een zwaarwegende reden. Je wordt dan gevraagd om de gemiste stof te volgen met behulp van audio-bestanden.
 • Je schrijft je steeds voor een jaar in en kunt na ieder jaar beslissen of je het volgende jaar verder wilt. Een certificaat krijg je alleen na het afronden van de driejarige opleiding.
 • Mind Only kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verwondingen of ziektes die ontstaan tijdens de opleiding.

Data en prijs

Voor particulieren: € 2600 exclusief btw
Voor bedrijven: € 3200 exclusief btw

Data: 21 januari 2021, 8 februari 2021, 22 maart 2021

Locatie

ISVW
Dodeweg 8
3228 RD, Leusden

Verdiepingsjaar

Algemeen

Boeddhistische psychologie van Vasubandhu wordt hier voor het eerst uitgelegd in het licht van boeddhistische filosofie van Nagarjuna. Alle verschijnselen zijn volgens Nagarjuna leeg(sunya). Bewustzijn is ook leeg. We denken dat we allemaal een bewustzijn hebben om alles in goed en slecht te kunnen opslaan. Maar in feite is bewustzijn leeg. Zonder deze leegte zou de gelijkwaardigheid tussen alle verschijnselen niet mogelijk zijn.

We studeren in dit jaar ook dat alles gevormd zijn door vier condities: oorzaak conditie, continuïteit conditie, voedsel conditie en object conditie. Deze vier condities werken samen en geven ons een illusie dat alles los van elkaar bestaan en hebben een continuïteit. Het goed bestuderen en begrijpen van deze condities helpt ons te begrijpen dat continuïteit een illusie is. Niets kan zichzelf eeuwig blijven.

Alles is in verbinding. Als je diep in jezelf kijkt, dan zie je het leven. Bewustzijn maakt contact en geeft je een indruk dat er een subject die los bestaat van een object. In perfecte verbinding is er geen subject en object. Niets is enkel subject. Niets is enkel object. Als we de natuur van verbinding niet goed begrijpen, kunnen we gemakkelijk gevangen worden door discriminatie van onze eigen bewustzijn.

Leerdoelen

 • De capaciteit ontwikkelen om mind en zijn activiteiten te herkennen.
 • De capaciteit ontwikkelen om te zien dat lijden, angst en begeerte activiteiten zijn van mind. En om deze mind-activiteiten tot rust te kunnen brengen.
 • Het begrijpen van de acht aspecten van bewustzijn, zoals beschreven door Vasubandhu.
 • De filosofie van Nagarjuna begrijpen en kunnen toepassen in het dagelijkse leven.
 • Uit eigen inzicht zien dat mind altijd bedekt is door het eigen ik-beeld.
 • Kunnen inzien dat mind de illusie geeft dat alles een continuïteit heeft.
 • De natuur van mind kunnen zien en daardoor vrij kunnen zijn van de mind-gevangenis.
 • De ware identiteit van jezelf ontdekken.
 • De lang gekoesterde pijn en lijden ontdekken en los kunnen laten.
 • Ons meer bewust zijn van wat we denken, spreken en doen.
 • De capaciteit ontwikkelen om inzicht, geluk en rust in het dagelijkse leven aan te raken.

Programma

Het basisjaar bestaat uit 288 uur op school studeren. Thuis zal de student 360 praktijkuur hebben (zoals lezen en schrijven); dit zal wel verschillen van persoon tot persoon.

Basisjaar bestaat uit 18 studiedagen van 9:00 tot 17:00:

 • 36 lezingen van 45 minuten;
 • 18 discussie sessies van 90 minuten;
 • 18 vraag en antwoord sessies met de leraar;
 • 18 stilte sessies van 60 minuten.

Verder passen we bij Mind Only de volgende inzichten bij het onderrichten:

 • Iedere student krijgt een 10 voordat hij zijn werkstuk inlevert. Hij levert zijn werkstuk in om zijn 10 te laten zien.
 • Iedere student komt met zijn inzicht naar de opleiding toe. Zijn inzicht wordt door de leraar ontdekt en aangeraakt, en komt daardoor tot leven.
 • De opleiding is bedoeld om te leren je kennis te laten gaan. Door je kennis te laten gaan, kom je steeds dichter bij je inzicht.
 • Iedere student behoort zijn inzicht toe te passen, in de klas, maar vooral ook in zijn natuurlijke omgeving, thuis en op het werk.
 • Iedere student zal een speciale verbinding ervaren met het leven, met de leraren en studenten, met mensen die hem gelukkig maken en ook met mensen die hem lijden bezorgen.
 • De lessen in de opleiding worden aan iedere student op maat geleverd. Iedere student krijgt het idee alsof de les helemaal voor hem ontwikkeld wordt.

Voorwaarden voor deelname

Er zijn geen vereisten qua vooropleiding.

 • Om het onderricht van Mind Only te begrijpen en ook de gewenste resultaten te behalen is een ononderbroken oefening nodig. Je krijgt inzichten aangereikt om voortdurend in je dagelijkse leven de werkingen van je bewustzijn waar te nemen. Er is dan geen grens tussen formele en informele oefeningen. (En het bijzondere is dat je daar niets voor hoeft te doen, het gaat gewoon vanzelf.)
 • Er mag per jaar maximaal 1 weekend gemist worden, en alleen bij een zwaarwegende reden. Je wordt dan gevraagd om de gemiste stof te volgen met behulp van audio-bestanden.
 • Je schrijft je steeds voor een jaar in en kunt na ieder jaar beslissen of je het volgende jaar verder wilt. Een certificaat krijg je alleen na het afronden van de driejarige opleiding.
 • Mind Only kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verwondingen of ziektes die ontstaan tijdens de opleiding.

Data en prijs

Voor particulieren: € 2600 exclusief btw
Voor bedrijven: € 3200 exclusief btw

Data: 21 januari 2021, 8 februari 2021, 22 maart 2021

Locatie

ISVW
Dodeweg 8
3228 RD, Leusden

Praktijkjaar

Algemeen

We verdiepen ons in het werk van Vasubandhu in het eerste jaar. In het tweede jaar combineren we Vasubandhu en Nagarjuna. In het derde jaar gaan we onze inzichten toepassen met de praktijkoefeningen. Hier komen de sterke punten van Mind Only naar voren. Bij Mind Only wordt alle theorieën getoetst door de praktijk toepassingen. Boeddhistische psychologie bij Mind Only is ook toegepast boeddhistisch psychologie.

Derde jaar studenten moeten laten zien dat ze de stof begrijpen in relatie tot hun gezin, familie, maatschappij, medestudenten en de leraren. De studenten worden gevraagd om met een Mind Only conferentie mee te doen. Alles wat ze geleerd en toegepast hebben, worden in deze conferentie gedeeld met andere mensen. Alleen door te delen kun je pas weten hoe diep je de stof toegepast en begrijpen hebt.

De studenten worden dit jaar ook gevraagd om een retraite van vijf dagen mee te doen. In deze vijf dagen worden de studenten begeleid door de leraren om de fundamentele oefeningen te beheersen. Het gaat hier niet meer om hoe de studenten met hun intelligentie de stof kunnen beheersen, maar dat ze ook concrete oefeningen krijgen om inzicht te begrijpen met hun lichaam. Inzicht moet herkenbaar zijn in lichaam en geest.

Leerdoelen

 • De capaciteit ontwikkelen om mind en zijn activiteiten te herkennen.
 • De capaciteit ontwikkelen om te zien dat lijden, angst en begeerte activiteiten zijn van mind. En om deze mind-activiteiten tot rust te kunnen brengen.
 • Het begrijpen van de acht aspecten van bewustzijn, zoals beschreven door Vasubandhu.
 • De filosofie van Nagarjuna begrijpen en kunnen toepassen in het dagelijkse leven.
 • Uit eigen inzicht zien dat mind altijd bedekt is door het eigen ik-beeld.
 • Kunnen inzien dat mind de illusie geeft dat alles een continuïteit heeft.
 • De natuur van mind kunnen zien en daardoor vrij kunnen zijn van de mind-gevangenis.
 • De ware identiteit van jezelf ontdekken.
 • De lang gekoesterde pijn en lijden ontdekken en los kunnen laten.
 • Ons meer bewust zijn van wat we denken, spreken en doen.
 • De capaciteit ontwikkelen om inzicht, geluk en rust in het dagelijkse leven aan te raken.

Programma

Het basisjaar bestaat uit 288 uur op school studeren. Thuis zal de student 360 praktijkuur hebben (zoals lezen en schrijven); dit zal wel verschillen van persoon tot persoon.

Basisjaar bestaat uit 18 studiedagen van 9:00 tot 17:00:

 • 36 lezingen van 45 minuten;
 • 18 discussie sessies van 90 minuten;
 • 18 vraag en antwoord sessies met de leraar;
 • 18 stilte sessies van 60 minuten.

Verder passen we bij Mind Only de volgende inzichten bij het onderrichten:

 • Iedere student krijgt een 10 voordat hij zijn werkstuk inlevert. Hij levert zijn werkstuk in om zijn 10 te laten zien.
 • Iedere student komt met zijn inzicht naar de opleiding toe. Zijn inzicht wordt door de leraar ontdekt en aangeraakt, en komt daardoor tot leven.
 • De opleiding is bedoeld om te leren je kennis te laten gaan. Door je kennis te laten gaan, kom je steeds dichter bij je inzicht.
 • Iedere student behoort zijn inzicht toe te passen, in de klas, maar vooral ook in zijn natuurlijke omgeving, thuis en op het werk.
 • Iedere student zal een speciale verbinding ervaren met het leven, met de leraren en studenten, met mensen die hem gelukkig maken en ook met mensen die hem lijden bezorgen.
 • De lessen in de opleiding worden aan iedere student op maat geleverd. Iedere student krijgt het idee alsof de les helemaal voor hem ontwikkeld wordt.

Voorwaarden voor deelname

Er zijn geen vereisten qua vooropleiding.

 • Om het onderricht van Mind Only te begrijpen en ook de gewenste resultaten te behalen is een ononderbroken oefening nodig. Je krijgt inzichten aangereikt om voortdurend in je dagelijkse leven de werkingen van je bewustzijn waar te nemen. Er is dan geen grens tussen formele en informele oefeningen. (En het bijzondere is dat je daar niets voor hoeft te doen, het gaat gewoon vanzelf.)
 • Er mag per jaar maximaal 1 weekend gemist worden, en alleen bij een zwaarwegende reden. Je wordt dan gevraagd om de gemiste stof te volgen met behulp van audio-bestanden.
 • Je schrijft je steeds voor een jaar in en kunt na ieder jaar beslissen of je het volgende jaar verder wilt. Een certificaat krijg je alleen na het afronden van de driejarige opleiding.
 • Mind Only kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verwondingen of ziektes die ontstaan tijdens de opleiding.

Data en prijs

Voor particulieren: € 2600 exclusief btw
Voor bedrijven: € 3200 exclusief btw

Data: 21 januari 2021, 8 februari 2021, 22 maart 2021

Locatie

ISVW
Dodeweg 8
3228 RD, Leusden

Programma

Schema driejarig opleiding

Programma

Groep 1 (start september 2017)

Groep 2 (start december 2017)

Groep 3 (start september 2018)

Groep 4 (start november 2019)

Groep 5 (new - start september 2021)

Inschrijving


Reviews

Er zijn nog geen reviews geplaatst.