Praktijkjaar

Algemeen

Praktijkjaar

We verdiepen ons in het werk van Vasubandhu in het eerste jaar. In het tweede jaar combineren we Vasubandhu en Nagarjuna. In het derde jaar gaan we onze inzichten toepassen met de praktijkoefeningen. Hier komen de sterke punten van Mind Only naar voren. Bij Mind Only wordt alle theorieën getoetst door de praktijk toepassingen. Boeddhistische psychologie bij Mind Only is ook toegepast boeddhistisch psychologie.

Derde jaar studenten moeten laten zien dat ze de stof begrijpen in relatie tot hun gezin, familie, maatschappij, medestudenten en de leraren. De studenten worden gevraagd om met een Mind Only conferentie mee te doen. Alles wat ze geleerd en toegepast hebben, worden in deze conferentie gedeeld met andere mensen. Alleen door te delen kun je pas weten hoe diep je de stof toegepast en begrijpen hebt.

De studenten worden dit jaar ook gevraagd om een retraite van vijf dagen mee te doen. In deze vijf dagen worden de studenten begeleid door de leraren om de fundamentele oefeningen te beheersen. Het gaat hier niet meer om hoe de studenten met hun intelligentie de stof kunnen beheersen, maar dat ze ook concrete oefeningen krijgen om inzicht te begrijpen met hun lichaam. Inzicht moet herkenbaar zijn in lichaam en geest.

Het studiejaar wordt begeleid door Cuong Lu en Dan Lusthaus.

Leerdoelen

 • Je ware essentie begrijpen door geen-geboorte-karakters van alle fenomenen te observeren.
 • Empathie ontwikkelen en toepassen naar jezelf en de ander in gezin, maatschappij en op je werk.
 • Luisteren zonder te oordelen en te reageren naar jezelf en de ander.
 • Vrij zijn van alle misverstanden over de continuïteit van mind.
 • Vrij zijn van alle gehechtheden die ervoor zorgen dat lijden in ons is.
 • De vier wijsheden (jñanas) begrijpen en kunnen toepassen om ware vrijheid aan te kunnen raken.
 • Vrij zijn van bewustzijn zodat je je met jezelf en het leven kunt verbinden.
 • Begrijpen dat jouw vrijheid de vrijheid is van de hele samenleving.

Programma

Deze opleiding biedt de deelnemer een theoretisch en praktisch programma om boeddhistische psychologie toe te passen in het dagelijks leven, zowel beroepsmatig als privé.

In het praktijkjaar bieden we in totaal 18 lesdagen, van 9:00 tot 17:30 op een zaterdag of een op een zondag. Dit zijn in totaal 198 uren. Thuis zal de student 360 praktijkuren hebben (in de vorm van schriftelijke opdrachten, lezen en de aangereikte oefeningen toepassen); dit zal wel verschillen van persoon tot persoon.

De lesdagen bestaan uit:

 • 38 lezingen van 45 minuten (inclusief vijfdaagse retraite);
 • 18 discussie sessies van 90 minuten;
 • 18 vraag en antwoord sessies met de leraar;
 • 18 stilte sessies van 60 minuten.
 • 1 conferentie van 1 dag (8 uur).

Verder passen we bij Mind Only de volgende inzichten bij het onderrichten:

 • Iedere student krijgt een 10 voordat hij zijn werkstuk inlevert. Hij levert zijn werkstuk in om zijn 10 te laten zien.
 • Iedere student komt met zijn inzicht naar de opleiding toe. Zijn inzicht wordt door de leraar ontdekt en aangeraakt, en komt daardoor tot leven.
 • De opleiding is bedoeld om te leren je kennis te laten gaan. Door je kennis te laten gaan, kom je steeds dichter bij je inzicht.
 • Iedere student behoort zijn inzicht toe te passen, in de klas, maar vooral ook in zijn natuurlijke omgeving, thuis en op het werk.
 • Iedere student zal een speciale verbinding ervaren met het leven, met de leraren en studenten, met mensen die hem gelukkig maken en ook met mensen die hem lijden bezorgen.
 • De lessen in de opleiding worden aan iedere student op maat geleverd. Iedere student krijgt het idee alsof de les helemaal voor hem ontwikkeld wordt.
Programma

Voorwaarden voor deelname

Er zijn geen vereisten qua vooropleiding.

 • Om het onderricht van Mind Only te begrijpen en ook de gewenste resultaten te behalen is een ononderbroken oefening nodig. Je krijgt inzichten aangereikt om voortdurend in je dagelijkse leven de werkingen van je bewustzijn waar te nemen. Er is dan geen grens tussen formele en informele oefeningen. (En het bijzondere is dat je daar niets voor hoeft te doen, het gaat gewoon vanzelf.)
 • Er mag per jaar maximaal 1 weekend gemist worden, en alleen bij een zwaarwegende reden. Je wordt dan gevraagd om de gemiste stof te volgen met behulp van audio-bestanden.
 • Je schrijft je steeds voor een jaar in en kunt na ieder jaar beslissen of je het volgende jaar verder wilt. Een certificaat krijg je alleen na het afronden van de driejarige opleiding.
 • Mind Only kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verwondingen of ziektes die ontstaan tijdens de opleiding.

Diploma

 • Er zijn geen vereisten qua opleiding
 • De opleiding beslaat 3 studiejaren: het basisjaar, het verdiepingsjaar en het vrijheidsjaar.
 • Ieder studiejaar bestaat uit 18 studiedagen.
 • Verder zal je naar schatting zo'n 30 uur per maand besteden aan theoretische oefeningen (zoals lezen en schrijven). Dit zal verschillen van persoon tot persoon.
 • Cuong Lu zal buiten de weekenden ook beschikbaar zijn om jouw persoonlijke begrip, toepassing en transformatie te ondersteunen.
 • De afronding van de 3-jarige opleiding is een 1-op-1 gesprek met Cuong Lu zodat hij een officiële erkenning aan je begrip en vrijheid kan geven. In plaats van dit 1-op-1 gesprek mag er ook een afstudeerscriptie ingeleverd worden.
 • Cursisten die de opleiding hebben voltooid worden erkend met een certificaat. Het diploma van Mind Only is, anders dan bij andere opleidingen, een bewijs van alles wat je hebt kunnen loslaten, in plaats van wat je hebt kunnen opslaan.

Tarieven

Neem contact met ons op voor de tarieven van Groep 3 voor het Praktijksjaar : info@mindonly.org.

Locatie

ISVW
Dodeweg 8
3228 RD, Leusden

Dodeweg 8, 3832 RD Leusden

Data

Het derde jaar van groep 3 begint in januari 2021. Het inschrijven voor deze groep begint vanaf 30 juni 2020.

Groep 3 (start september 2018)

Inschrijving










Reviews

 • Mind Only - review - Trudeke van Seumeren
  de meest waardevolle scholing
  Trudeke van Seumeren

  Het onderricht van Cuong Lu is de meest waardevolle scholing die ik in mijn leven heb ontvangen. Het stelt mij in staat mijn waarheid los te laten en met een heldere blik te kijken. Het laat me mijn diepste zelf ervaren. Het maakt me stabieler, rustiger en tevredener. Ik voel me sterker en krachtiger en ik wil er voor anderen zijn. Cuong ik dank je met heel mijn hart.

 • Mind Only - review - Christina Scialpi
  GELUKKIG
  Christina Scialpi

  Dan toch nog ... GELUKKIG. Het maakt niet uit wat je in je leven hebt meegemaakt of in welke uitzichtloze situatie je u nu bevind, Je kan ook gelukkig zijn . Cuong laat je u de echte kant van jezelf zien, laat je u nieuwe wegen zien, dat jij zelf nooit hebt kunnen zien . Er gaat een nieuwe wereld open waar alles mogelijk is. Zo heb ik het in mijn dagelijks leven ervaren ,mijn verleden is mijn toekomst niet meer.

 • Mind Only - review - Kiddy Kempers
  onjuiste perceptie
  Kiddy Kempers

  Mind Only laat mij zien hoe de mind een onjuiste perceptie van de wereld geeft. Dat wij denken in termen van ik en de ander wat alleen maar concepten zijn en waardoor angst, wantrouwen en haat overheersen en de diepe verbondenheid met elkaar dikwijls niet meer gevoeld wordt.

 • Mind Only - review - Cara van der Oord
  Simpel en begrijpbaar maken
  Cara van der Oord

  Cuong is een groot meester in het simpel en begrijpbaar maken van de complexe Boeddhistische leer. Hij maakt het tastbaar en toepasbaar op een liefdevolle humoristische manier.

 • Mind Only - review - Geertje aan de Stegge-Dokter
  De weg naar vrijheid
  Geertje aan de Stegge-Dokter

  In een tijd waarin voor mij niks meer zeker voelde, voelde Cuong en zijn onderricht dat wel. Ik had dan ook geen enkele twijfel om mij in te schrijven voor de opleiding. En daar heb ik geen spijt van. Bij elke lezing wordt het gevoel van op de juiste weg te zitten bevestigd. Door Cuong kan ik zien dat we vast zitten in ons denken en dat we ons daardoor afgescheiden voelen. Het voelt alsof hij het diepe weten in mij weer wakker maakt en ik daardoor de bedekking, die veroorzaakt wordt door ons denken, af kan schudden. Ik ben Cuong heel dankbaar voor deze weg naar vrijheid.

 • Lees meer reviews