De Diamant Soetra 1: Ontdek Je Ware Zelf

Inleiding

Een Uitleg van de Diamant Soetra in de Eenentwintigste Eeuw

Deze wonderlijke soetra behoort tot het kernonderricht van zen. Elke waardige zenleraar behoort deze soetra duidelijk te kunnen uitleggen en toepassen. En die traditie wordt nu voortgezet door Cuong Lu en zijn leerlingen.

Deze soetra kan niet uitgelegd worden met ons verstand. Alle uitspraken lijken paradoxaal en tegenstrijdig. Zoals de zin “We moeten leren rusten op iets waarop niet te rusten valt.” en “We hebben alle levende wezens bevrijd en toch hebben we niemand bevrijd.”

Cuong Lu zal deze soetra zin voor zin vertalen en uitleggen. We zullen niet alleen de nieuwste vertaling van de soetra ontvangen, maar ook de nieuwste uitleg van Cuong Lu. Tot nu toe heeft geen enkele zenleraar deze soetra op dezelfde manier uitgelegd. Iedere keer wanneer de soetra wordt uitgelegd, worden de leerlingen verrast door de praktische toepasbaarheid en de nieuwe benadering van de leraar.

De Diamant Soetra werd in de eerste eeuw samengesteld en in mei 868 als een compleet boek gedrukt. Meer dan duizend jaar later werd de soetra in China herontdekt. Maar de betekenis van de inhoud blijft tot nu toe een raadsel. Lezers hebben een weg nodig om de dualiteit van het denken te kunnen overstijgen en deze soetra te kunnen doorgronden. Mensen die geïnteresseerd zijn in boeddhistische filosofie en de toepassingen daarvan kunnen deze wonderlijke en bijzondere soetra gewoonweg niet overslaan.

Inhoud

We kunnen de Diamant Soetra als een reis zien. Een reis die begint met een bijeenkomst met de Boeddha als de leraar. En toen kwam er een vraag van Subhuti, een jonge monnik in de gemeenschap. De dialoog tussen leraar en leerling brengt ons naar het land van inzicht. Deze wijsheid zal ons uiteindelijk bevrijden van alle illusie en houvast aan deze illusies. We moeten alle vormen, concepten van onze geest, loslaten. De Diamant Soetra geeft ons geen andere keus. We moeten kiezen voor de vrijheid van onze geest, en in ons een enorme leegte ontdekken. Een leegte die alleen door het zwaard van de Diamant Soetra gesplitst kan worden. En door deze splitsing kunnen we onze echte vrijheid in onszelf ontdekken.

Om je een idee te geven over de inhoud van de Diamant Soetra staan hieronder de 32 hoofdstukken van de Diamant Soetra.

1. Een bijzondere vergadering.
2. Onze belangrijke levensvragen.
3. Alle levende wezens helpen.
4. Zonder doel, geen houvast.
5. De waarheid kunnen zien.
6. Met oprechtheid kunnen geloven.
7. Geen verwezenlijking, geen uitleg.
8. De geboortes van het onderricht.

9. Een vorm, geen vorm.
10. Een vredig land oprichten.
11. Geluk van het oefenen.
12. Het onderricht respecteren.
13. Echt geluk is geen geluk.
14. Alle vormen doven uit.
15. Klein onderricht, groot onderricht.
16. Onze gewoontes zuiveren.

17. Er is geen-zelf.
18. Onze ware essentie.
19. Zonder obstakels.
20. Geen lichaam, geen vorm.
21. Geen onderricht, geen onderrichtgever.
22. Geen realisatie, geen verlichting
23. Leeg zijn van het goed.
24. Een ongeëvenaard geluk.

25. Geen helpers, geen geholpenen.
26. Een vormloos lichaam.
27. Uitdoving heeft geen vorm.
28. Geen ontvangst, geen begeerte.
29. Geen komend, geen gaand.
30. Geen samenstelling, geen formatie.
31. Geen woorden, geen concepten.
32. Geen illusie over bestaan.

Tekst

De Diamant Soetra

Vrij vertaald uit het Chinees door Cuong Lu

Aldus heb ik gehoord: de Boeddha was samen met twaalfhonderdvijftig monniken in het land Sāvatthi, in het Jetavana Klooster. Toen het bijna tijd was om te eten, kleedde de Boeddha zich om, pakte zijn kom en ging bedelen in de stad Sāvatthi. Nadat hij geen enkel huis overslaand zijn bedelronde had gedaan, keerde hij terug naar zijn woonplaats. Hij nam zijn maaltijd tot zich, maakte zijn bedelnap schoon, waste zijn voeten en spreidde zijn kleed uit om te gaan zitten.

Op dat moment was Subhuti ook onder de monniken. Hij stond op, knielde op zijn rechterknie, vouwde zijn handen en zei respectvol: “U bent zeer bijzonder. U ondersteunt en vertrouwt de Boddhisattva’s. Beste Boeddha, er zijn goede mannen en goede vrouwen die naar de Hoogste Verlichting streven. Wat moeten ze doen om in die geest te blijven? En wat moeten ze doen om hun geest te corrigeren?”

De Boeddha zei: “Heel goed, Subhuti. Het is waar, zoals jij zegt, dat Tathagata zeer bekwaam is in het ondersteunen van Bodhisattva's, Tathagata is zeer bekwaam in het vertrouwen hebben in Bodhisattva's. Luister daarom aandachtig en Tathagata zal je vertellen hoe goede mannen en goede vrouwen de Bodhi-geest ontwikkelen, hoe ze in die geest moeten blijven en hoe ze hun geest kunnen corrigeren."

Subhuti antwoordde: “Ja, Eerwaarde, wij willen graag uw leringen horen.”

“Subhuti, een Bodhisattva moet zijn geest corrigeren met dit inzicht: we helpen alle levende wezens die geboren zijn uit eieren, uit foetussen, uit vocht, uit transformatie, met of zonder vorm, met of zonder gedachten. We helpen ze bij het nirvana binnengaan en volledig bevrijd worden. Op die manier brengen we talloze wezens naar nirvana toe, maar in feite hebben we geen enkel wezen geholpen nirvana te bereiken. Waarom? Subhuti, als een Bodhisattva nog steeds het idee heeft van zichzelf als een zelf, een persoon, een levend wezen of een ziel, dan is deze Bodhisattva geen echte Bodhisattva.”

“Subhuti, Bodhisattva’s beoefenen Dana door nergens aan te hechten: niet aan vormen, niet aan geluiden, geuren, smaken, aanrakingen of dharma's. Bodhisattva's zouden vanuit geen-gehechtheid Dana moeten geven. Waarom is dat zo? Geeft een Bodhisattva Dana vanuit het niets, dan zal hij onmetelijke verdiensten en deugden ontvangen.”

“Subhuti, denk jij dat de ruimte op het oosten gemeten kan worden?" "Nee, Boeddha." "Subhuti, denk jij dat de ruimte in alle richting gemeten kan worden?" "Nee, Boeddha." "Geven Bodhisattva’s Dana zonder gehechtheid, dan zijn de verdiensten onmetelijk. Subhuti, de Bodhisattva’s moeten zich alleen houden aan de wijsheid van geen-gehechtheid.”

(wordt vervolgd)

Leraar

Doelgroep

Coaches, supervisors, mindfulnesstrainers, boeddhisten, geestelijk verzorgers, yogadocenten, therapeuten, psychologen, psychiaters en alle mensen die de werkingen van mind diep willen begrijpen.

Programma

19.00-19.45: Lezing
19.45-20.00: Pauze
20.00-20.45: Lezing
20.45-21.30: Vraag en Antwoord

Lokatie

Online met Zoom

Data

Module 'Ontdek Je Ware Zelf'
(hoofdstuk 1 t/m 8)

De Diamant Soetra begon met confronterende levensvragen van Subhuti aan de Boeddha. Een dialoog tussen leraar en leerling kwam op gang. Zowel de vragen als de antwoorden raken ons op een heel bijzondere wijze. In deze module zien we hoe spiritualiteit en filosofie in het boeddhisme op een wonderlijke wijze samensmelten. Ben je bereid om de diepte van je leven te ontdekken, dan kun je deze module niet overslaan. Het is een must voor alle levensgenieters.

dinsdag 29 oktober 2024
woensdag 30 oktober 2024
disndag 5 november 2024
woensdag 6 november 2024
dinsdag 12 november 2024
woensdag 13 november 2024
disndag 19 november 2024
woensdag 20 november 2024

Tarieven

Module 'Ontdek Je Ware Zelf': €395 (vrij van btw)
Module 'Een Zelf Heeft Geen Zelf': €395 (vrij van btw)
Module 'Een Verlichting Zonder Realisatie': €395 (vrij van btw)
Module 'Nirvana Is Je Ware Thuis': €395 (vrij van btw)

Complete Diamant Soetra (vier modules - 12% korting): €1390 (vrij van btw)

Ontdek Je Ware Zelf

Een Zelf Heeft Geen Zelf

Een Verlichting Zonder Realisatie

Nirvana Is Je Ware Thuis

Inschrijving


Reviews

Er zijn nog geen reviews geplaatst.