Erik de Jongh

Leraren van Mind Only

Dr. Erik de Jongh (1958) is onderzoeker, consultant en docent spiritualiteit en leiderschap. Hij is verbonden aan Hogeschool Windesheim (Zwolle), de Islamitische Theologische Faculteit (Amsterdam) en het Andrew Murray Centre for Spirituality (Wellington, Zuid Afrika). Hij groeide op in Centraal Afrika, Oman en Nederland. Van 2002 tot 2020 was hij verbonden aan de opleiding Spiritual Care van de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, waar hij samenwerkte met hindoes, boeddhisten, christenen, moslims, paganisten, atheïsten, filosofen en zoekers in de verschillende wijsheidstradities die de mensheid heeft voortgebracht. In 2011 is hij gepromoveerd op een proefschrift over spiritualiteit in organisaties. Mensen en zingeving staan bij Erik centraal in de opbouw en transitie van organisaties.

Contact:erikdejongh@mindonly.nl