Jacqueline Verstappen

Mind Only Studieadviseur

Jacqueline Verstappen is werkzaam binnen de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor heeft zij vele jaren in de tweede lijn gewerkt binnen de psychiatrie. De Dharma kleurt haar hulpverlenerschap. Bij Cuong Lu ontwikkelde zij de kunst van het luisteren.

Contact: support@mindonly.nl