Jos Gijzen

Programmadirecteur (kinderen & jongeren)

Drs. Jos Gijzen was ruim 45 jaar werkzaam als leraar, onderwijskundige, (ortho)pedagoog en leidinggevende binnen het basis- en speciaal, voortgezet en hoger beroepsonderwijs. Hij werkt nu vanuit een eigen praktijk voor coaching, advies & begeleiding. Meer dan 30 jaar is hij verbonden met het Zen-boeddhisme en volgt momenteel de opleiding Toegepaste Boeddhistische Psychologie. Hij wil de komende jaren het gedachtegoed van Mind Only beschikbaar stellen voor kinderen, jongeren, hun ouders en leraren.

Contact: josgijzen@mindonly.nl