Mind Only Sangha's

Welkom

Mind Only Sangha

Welkom bij Mind Only Sangha. Een Mind Only Sangha is een open gemeenschap: iedereen is er welkom en iedereen kan deelnemen aan de activiteiten van de Sangha. Cuong Lu heeft deze Sangha opgericht om de droom van een liefdevolle, luisterende en empathische gemeenschap te realiseren.

Sangha is een omgeving waar mensen midden in de Dharma kunnen leven. In de Sangha kunnen we onze vreugde en ons lijden met elkaar delen. In de Sangha zijn begrip, acceptatie, gelijkwaardigheid, harmonie en liefde aanwezig.

Een Mind Only Sangha wordt begeleid door Cuong Lu’s leerlingen: mensen die met behulp van de toegepaste boeddhistische psychologie de Dharma, de leer van de Boeddha, in hun dagelijkse leven in praktijk brengen. Ze geven je de steun om jezelf beter te begrijpen en zo rust in jezelf te vinden.

Het Mind Only onderricht stimuleert je niet om afstand te doen van samenleving, cultuur of afkomst. Door toegepaste boeddhistische psychologie in praktijk te brengen, kan iedereen weer bij zichzelf en zijn of haar gezin komen, en in harmonie zijn met de samenleving. Het stelt je in staat de mooiste elementen van ons aller cultuur te ontdekken.

De Mind Only Sangha wil iedereen praktische, toepassingsspecifieke boeddhistische psychologie bieden en een bron van voeding zijn in je leven. De aanwezigheid van de Sangha is een geweldige kans om de collectieve energie je te laten helpen in het dagelijkse leven.

Heb je interesse? Voor meer informatie stuur een e-mail naar:

Hans d'Achard, Hubert van Ham of Marc Heymans.

E-mail: sangha@mindonly.nl

België

België

Contactpersoon: Marc Heymans
1e en 3e donderdag v/d maand, 19:00-20:30

Alleen online

Eindhoven

Eindhoven

Contact persoon: Hans d'Achard
De Sangha Eindhoven komt wekelijks fysiek bijeen op maandag avond (vanaf 19h30). De Sangha avonden zijn ook on-line te volgen.

Zaanstad/Beverwijk

Zaanstad/Beverwijk

Contactpersoon: Mirjam Everhard
Elke 3e zondagochtend van de maand, 10:00-11:30
De ene maand online en de andere maand fysiek

Haarlem

Haarlem

Contactpersoon: Paula van Liere
Iedere laatste zondag van de maand, 10:00-12:00

De bijeenkomsten zijn fysiek (online tijdens lockdowns)

Berkenwoude (Z-H)

Berkenwoude (Z-H)

Contactpersoon: Marianne Heemskerk
Iedere woensdag van de even weken, aanvangstijd 20.00 uur (tot zolang als het duurt).
Fysiek en online

Baarn

Baarn

Contactpersoon: Marga Donkers

1e zondag van de maand fysiek in Baarn van 14.00 uur tot 17.00 uur
3e woensdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur online

Groningen

Groningen

Contactpersoon: Anouk van Ham
Om de week op zondag, 10:00-11:15

De bijeenkomsten zijn fysiek (online tijdens lockdowns)

Exloo

Exloo

Contactpersoon: Catherine Vandepitte
iedere maandag, 19:30-21:15

Deelname zowel fysiek als online

Arnhem

Arnhem

Contactpersoon: Raymond de Haas

2-wekelijks online op woensdagavond, 19.30-21.00

De eerste zondag van de maand fysiek, 10.30-14.30