Piet Grasmaijer

Programma Adviseur

Als programma adviseur werkt Piet nauw samen met de hele organisatie van Mind Only bij het opstellen en uitvoeren van het lopende jaarplan en het uitwerken van de plannen voor uitbreiding van Mind Only. Piet is lang actief geweest in de directie van een groeiende onderneming. Het samenwerken in een dynamische gemeenschap waarin medewerkers, klanten en toeleveranciers zich thuis voelen en een gezamenlijk belang hebben was altijd zijn belangrijkste motivator.
Piet is leerling Boeddhistische psychologie en vader van 3 volwassen zoons.Het ervaren van een diepe verbondenheid met alles in de natuur heeft zijn belangstelling voor de Boeddhistische Psychologie gewekt. Het gaat hem niet om het leren van een theorie maar om het toepassen van de Dharma in het dagelijkse leven. Door te oefenen, niet in afzondering maar als een continue levenswijze in verbondenheid met de Sangha wil hij leren juist te zien en te ontdekken hoe hij kan bijdragen aan een betere wereld.Zijn lange ervaring in het bedrijfsleven met veel internationale contacten wil hij nu inzetten voor anderen. Piet is behalve voor Mind Only ook actief als secretaris voor de ‘Stichting Help Ethnic Children in Vietnam’.